the world of asanism writings

گام سوم سازمان((دُر))

گام سوم سازمان((دُر))

گفتمان ما با جناب آقای بحرینی است

هن بنیان گزار و  فرراینیتارکنش گرسازمان

((#پرهیختگان آسانیک گر دُر جهانی)).

از ایشان درباره ی start upپرسیدم.

#امیر بحرینی:#پویه افزا= استارت آپ،start up= کارافزا،

پویه آغازنده، کارآغازنده، پدیدان .

در راژمان و دستگاه کلی ما که

((#جهان شمارشی((چیلو)) نام دارد

کانونی هست به نام ((#پیش آنی))

که

پشتی بانِ پویه افزایی ها است.

خود من پویه و پیشه را انگاره پردازی

و طراحی نموده بودم و نزد استاد خودم،

جناب آقای((#امیرمسعودمسعودی مسعودلشکرنجم آبادی))

برده و با نگرش ایشان فرآیند بی همتای((#دُر))

را ((#آسانیک،asaniq#)) نمودیم.

#کانون خپر سراغ: ((#آسانیک،asaniq#)) نمودن چیست؟

امیر بحرینی: ((#آسانیک،asaniq#)) نمودن که

نام دانشی و علمی انگاشته شده و

ثبت شده ی آن ((#آسانیک گری،asanism#)) هست

((ورزه و مهارتی است دانشی که دارنده ی آن

با جایگاهی که می یابد

در

راستای هدف چرگه و اجتماع می پوید)).

اندرنوئِش کننده و ابداع کننده ی ((#آسانیک گری،asanism#))

جناب آقای ((#امیرمسعودمسعودی مسعودلشکرنجم آبادی))

تا کنون 2 گرایش برای آن نو آفرینی کرده اند:

1. #آسانیک گری پویه و پیشه

2. #آسانیک گری اسل پویی(اصل پویی)

#کانون خپر سراغ: start up شما کجای ((#آسانیک گری،asanism#)) است؟

#امیر بحرینی: سازمان((#پرهیختگان آسانیک گر دُر جهانی)) با

#سازمان فر دولتی ((موسسه اوج اندیشان آزاد)) هم افزایی نموده است

تا

#ویندار خود را به سود همه ی #پیوستگان دارای ارزش آورتاک و مالی

12000میلیارد تومانی کند.

ازچه زمانی سازمان((#پرهیختگان آسانیک گر دُر جهانی))آغاز میکند؟

سازمان((#پرهیختگان آسانیک گر دُّر جهانی))

از 4تیر ماه سال جاری به گام دوم خود رسیده است

که گام نخست آن بهمن پارسال بوده است هم اکنون در گام سوم هستیم.

گام سوم سازمان((#پرهیختگان آسانیک گر دُّر جهانی)).