the world of asanism writings

گفتمان بامدیرسایت((خپرسراغ))

گفتمان بامدیرسایت((خپرسراغ))

باخپر شدیم هم افزایی در سامانه ((خپرسراغ))انجام گرفته است.به سراغ مدیر سامانه،جناب آقای امیرمسعودمسعودی آمدیم.

خپرسراغ:چرا هم افزایی انجام گرفته است؟

امیرمسعود مسعودی:((سامانه خپر سراغ)) در ذات خود با هدف خبررسانی درزمینه ی ((پویه و پیشه))ویندار و میوه ی

هم افزایی موسسه اوج اندیشان با مجله همسر است.

اکنون برای آغاز بخش ((فرهنگ)) که آن هم تنها برای

در برگرفتن پویه و پیشه فرهنگی است با کارگروه فرهنگی

ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد شورای اسلامی شهر تهران‎ هم افزایی کردیم.

نماینده ای گزینش شده

از

سوی گروهی از سازمان های غیر دولتی هستند

به نام ((سرکار خانم دکتر آزاده ابراهیم زاده)) به مدیریت

این کارگروه به گونه ای خودخواسته وداوطلبانه و تبروعی است.

خپرسراغ: درباره کارگروه بیش تر روشن گری فرمایید:

امیرمسعودمسعودی: به شما پیش نهاد میکنم با مدیر آسا فیلم که همانا خانم دکتر ابراهیم زاده هستند گفتمان کنید.

خپر سراغ: پیش نهاد شما را می پذیریم و با ایشان گفتمانی را انجام خواهیم داد.

امیرمسعودمسعودی: هم افزایی ما که سرچشمه از

گفتار ارزشمند ((هم آسی و مشارکت)) است در بخش انجام بخش های دیگر همانند ، هنر و اجتماع نیز هست .

خپرسراغ: چه گفتار و مبحث گیرایی را دست نمود و اشاره نمودید، ((مشارکت))! در این باره بفرمایید.

امیرمسعود مسعودی: از آن جایی که همه ی خبرهایی که ما در سامانه و ایستاشتاپ(Instagram) بازتاب می دهیم گفتمان محور است

پیش نهاد میکنم که در این باره

با جناب آقای مهندس علی رضا پور اسد

گفتمان و مصاحبه ای را انجام دهید.

ایشان انگاره پرداز اتاق فکر نامتقارن هستند

و

کتاب ((مشارکت عمومی،خصوصی،اجتماعی)) را نوشتند.

خپرسراغ: ما بی چون و چرا بسته های پیش نهادی شمارا پی گیری خواهیم کرد.

اگر گفته ای دیگر را میخواهید بی افزایید بفرمایید:

امیرمسعود مسعودی: ما مدیریت خبرها را با سازمان اجتماعی محور ((پرهیختگان دُر)) هم افزایی کردیم که به مدیریت

جناب آقای فراستاد امیر بحرینی است.

در کل ما در زمینه ی فرهنگ، هنر، اجتماع،ورزش دست به پویه شدیم و در همین راستا در تاریخ 5 خرداد1401 در سامانه ی ((کانون خپر سراغ)) تغییراتی را همه خواهند دید.

این را هم اضافه کنم که تا زمان نمایان شده

((کانون خپر سراغ)) به گونه ای گاه به گاه،

خپر های پویه و پیشه ای خود را نمود میدهد.